top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight دست منه بر دل من

دست منه بر دل من

به نام حضرت دوست

............

تا چيدنِ هر چه سيب سهم من و توست

يك دوزخ بس مهيب سهـــم من و توست

 

با وسوسه هاي لامروت به صـــــــــــراط

البته پل اريب سهــــــــــــــم من و توست


برچسب‌ها: ميوه ممنوعه, سبك هندي, شفيعي كدكني, استادصديف, پژمان بختياري
نوشته شده در دوشنبه 1393/03/05ساعت 11 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|

----------------------------------------------------

مي كشيـــــــدم روي ماهت را سپيد

چند خالي روي گونه با اميـــــــــــــــد

 

دل به رنگ پاكي يك آسمــــــــــــــان

مي تپد شيــــــدا از اين عشق جديد

 

لب به رنگ داغــــــــــــــــــي ناب انار

بايد از بازار شيرازي خــــــــــــــــــــريد

 

گردنت فيـــــــــــــــــروزه اي از كانمان

مي درخشد روزهاي شـــــــــــاد عيد

 

بر عقيق دست تو ، يك قصـــــه بيش

بيعت جانانه اي ، عمـــــــ‌‌ــري چشيد

 

پيچش ايثار تو بس پر گهــــــــــــــــــر

بر درخت ذهن تو قرمـــــــــــــــــز تنيد

 

اي كه در رفتـــــــــــار هستي صورتي

رنگ ليموي روانت خوش رسيـــــــــــد

 

خوي و كردارت خـــــــــدايي ، بوي تو

رشك ياس است و بنفشه ، شنبليــد

 

چون گلي در انجمن ها عطــــــر ساي

گل بهي،گفتـــــــــار تو هر كس شنيد

 

يشمي چشمان تو جادو كنـــــــــــــد

هر كه ديد بر تيـــــــر او گشته شهيد

 

بر خيال خال لب هايت، گـــــــــــــران

يك هـــــــزارم قطره اي مشكي چكيد

 

سجده گاهت قهوه اي ، تفسيرهاست

ياد گـــــــــــــــــــــار اهل دل ، آمد پديد

 

مادرت سبز و سپيد و ســــــــــــرخ فام

برتر از اين رنگ هـــــــــــــــــا ، دنيا نديد

 

خالقت نقـــــــــــــاش خوبي بوده است

صد سخاي سبــــــــــز بر دستت كشيد

 

صبغته الله رنگ تو ، رنگ خـــــــــــــــــدا

چون كه خــــــــــالق روح خود در تو دميد

 

                 حوري ابوكاظمي


برچسب‌ها: سه گاني, هايكو, شعررمانتيك, شعرعاشقانه, شعرنو
نوشته شده در سه شنبه 1392/11/29ساعت 2 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|


...............

اي به ياد عشق بازي هاي تو اين سينه چاك

جان به قربانت كنـــــم چشمان تو مخمور تاك

 

ديدم از خود بي خودم ، گفتم به يادت باده اي

پر كنم خالي كنم يادت نمــــــــايم سينه چاك

 

بي نهــــــــــــايت بار آيم سوي تو با اين خيال

هجر مي داند كه بستم صد خيالت را به ساك

 

در دلم هر شب فرو مي ريزد اين يادآوري

باز كن در را ، مكن اين ميهمانت را هـلاك

 

با غزل مي آيم امشب ، مي سرايم ناله ها

عشق بازي مي كنـــم با نام تو بر روي خاك


برچسب‌ها: عشق بازي, غزال غزل, مارگريت, امكانات وبلاگ, رديف نوازي ميرزا عبدالله
نوشته شده در پنجشنبه 1392/10/19ساعت 9 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|


...................
و خورشيد ادامه دارد
تا تكرار لبخند زمين
در تن پوش درختان
تا خانه ي گلدان ها
در خنده ي اطلسي ها
تا تن شويي صدف ها
در طنين ترانه ي دريا
و رقص گل هاي مرداب
در زير نور مهتاب
لمس مي شود
رد پاي بيتوته ي
كولي رنگ ريز
برگ برگ
ريز ريز
قرمز
زرد
نارنجي
در سبزآبي آسمان
آرام بايد رفت
در داغ باغ ها
و پر چين هاي خيس
نواي آشنا بگوش مي رسد
سبكبال
مي نوازد درخت
نت نت
ريز ريز
آرام و رام
شخم مي خورد
كشتزارهايم
در طلاي خورشيد..........
"حوري ابوكاظمي"
"تصوير جنگل بشل (قائمشهر) با گوشي"
 
نگاره: ‏كولي رنگ ريز

نوشته شده در یکشنبه 1392/07/07ساعت 5 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|


سپيد مي نوشت

حوصله نبود

در دل خودكار . . .


/////////////////////////////


دريده شويم

هر روز بدست گرگان !!!

كجايي چوپان ؟؟؟برچسب‌ها: هايكو, سمين بهبهاني, چوپان دروغگو, مژدگاني, پديده نو
نوشته شده در یکشنبه 1392/06/10ساعت 2 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|

.........................

ِنخواهيم بَوينيم ، سيو هواره

ِبرو پهي هـــــديم اور ِ  مياره


پر هكنيم  ِبهار بينج ِ جـــــاره

بسوزنيم هر چـي زرد ِ نشاره


اگه پاره بَيه  رســـم ِ رفا ِقت

بـــرو تا كه بَدوجيم درز راره


ِونه داز بَيريم ، تا كه ِبتاشيم

ِتموم ِ تلي ِ  ِشـــه پيش ِ پاره


ام ِ هسكا ، گَرد بيه ظلم ِ  بن

بزنيم نسل ِ هر چي ظالمــاره


اتا خِنه بَيــــــريم مَنگل ِ نزيك

چپوني هَكِنيم شِه وَره هـــاره


غَير ِ ممكن ، دَنيه جان ِ برار

بخوايم، تومي دَوِنيم دِز ِ راره


اگــــــه قيچي بَيه ام ِ پر و بال

تِه ره گمه ، در اِنه اي دواره


وِنه بار ِ  ِبنه  ِبليم دوش ِ جــا

تا كه مرهم بويم زخم ِ  ِكفاره


ِدواره نوج بَويم  ِاما ِشه  ِوسه

ِدچينيم دَش  ِدله بينج ِ كو فاره


بخوايم چاشت هكنيم  ِشه روز و مار ِ

ِشه  ِونه بســـــــــــــــازيم درد  ِدواره


اَم ِ ديم زرد و دل ، مَشت ِ اميد

ِبرو صاف هَكنيم ، سيو هواره


برچسب‌ها: سرودهه اي مازني, دواره نوج, زرد نشا, رسم رفاقت, بينج كوفا
نوشته شده در سه شنبه 1392/05/22ساعت 5 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|

قلم شكست و ليقه خشكيد

نه كتابت مي توانم نوشت

نه غبار...

تويي بهانه ي نسخ هايم

شكسته هايم !!!

.

.

.

مانده ام نستعليق بنويسم

يا ثلث؟

"قلمم"تويي

استاد ِ سرمشق ِ  سياه مشق هايم
برچسب‌ها: نستعليق, سياه مشق, آموزش وبلاگ نويسي, كارگاه آموزشي شعر, اطلاعات فرهنگي
نوشته شده در یکشنبه 1392/03/26ساعت 4 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|

بهار راز اقتدار

پشت در هاي انتظار

بدون هيچ فيلتر

مبتلا مي شوي به بهار


برچسب‌ها: بهاريه, تبريك تحويل سال 92 استاد شجريان, دلتنگي, دست بوس بهار, توسعه عمران
نوشته شده در شنبه 1392/01/03ساعت 12 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|


.................

با دخيل بستن ِ ضريح انتظار

با عرق پيشاني انتهار

در بهاران

تب زمستان

پايين آمد

 

در خميازه خاك

در گرگ و ميش يك تولد پاك

چشم ِ صبح بهاري

به پرند آبي آسماني

 وا شد

 

در قهقه شادمانه آلاله ها

خورشيد !

از سمكوب ستاره ها

سان ديد

 

به حرمت و ابهتش

گل و غنچه ها

در التهاب لحظه ها

با خنده و تبسم

لرزان !

قيام كردند

 راز نهفته زمين

تمامي بر ملا گشت

 

كوله بار خاطره خويش

نيش دلچسب ته ريش

در شعله ي بوسه ي پدر بزرگ

و آه....

انگار مادر بزرگ

در گوش تخم مرغ هاي رنگين

مرگ زمستان ننگين

خواند

 

بهاران

سر كوبگر هفت خوان !

هفت خوان ِ اهرمن بد سگال و بي سيرت !

مدفن كينه هاي شوم

و جانكاه گذشته ي موهوم

در درياچه خشك حيرت !

 

بهاران

آغاز انسانيت !

در چمن زار آدميت

همچون " تولدي دوباره "

كه مسيح فرزند آدم را

بدان مي خواند

 

مي توان

در هم صدايي با

جان كندن نفس ِ تازه زمين

گفتار و كرداري تازه ساز كرد

 

با نگاه

نه كافي نيست

بلكه با ديدن ِ آدم هايي

گدا و گرسنه ي يلدايي

كه عزت نفس !

دليل ِ سكوت توفاني

سكوتي ساكت تر از پژواك شبنمي

بخشايش را چون گل هاي سحري

بي صدقه سرمدي

هبه كرد

 

و اجر

طرح لبخند ِ نجيب ِ خاموش

در دختران بي تن پوش

اما لبريز از مهر

كه جادوي عطوفت !

كرده اش سحر

 

در نو بهار زندگاني

واژه رويا غرق ِ شادي بازارش

و مرهم ِ زخم شقايق ِ گونه اش

و باز تاب ِ بلنداي اين كردار

گوش ِدل به آواز آبي دريا

و صد گل خورشيد بر

وجدان آبي آرام...........

 


برچسب‌ها: بهاران آبيدر, من زنده ام به شايعه ها اعتنا مكن, مرگ حق دارد كه از من روي بر گردانده است, تويي بهانه ي اين شعر خوب, باور كن
نوشته شده در دوشنبه 1391/12/14ساعت 10 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|


.....................

لعنت بر کلاغ ها

که واژه هایم را تکه تکه كردند

در پشت تلاتم هق هق نگذاشتند

سکوت شب را افشا کنم

 سپید بنویسم و

چشم گریان تو را مرحم شوم

ولی باور کن

در میان هیا هوی شغال ها

به نظاره تو نشسته ام و

سپیدی روز گار را

با سیاهی  خودکار خط می زنم

گور پدر کلاغ ها

با دل خسته ی تو نجوا کرده ام فراوان

همین دیشب

باور کن همین دیشب

یکی گفت  گره کورت باز خواهد شد

. . .

امید دارم به باران بهار و بنفشه

و شمعدانی سپید خانه ام كه

غنچه های چاق تری را آبستن است

"راهمان دور و دلمان کنار همین گریستن است"

و من فقط ردت را می گریم

. . .

خدا را چه دیدی

شاید به همین زودی

مسافر مان به خانه برسد!!!.............


برچسب‌ها: نشسته ام در انتظار اين سوار بيقرار, وقتي تو نيستي, تو به من خنديدي, تقسيم ميوز, اي كاش پناه دل من تو باشي
نوشته شده در دوشنبه 1391/12/07ساعت 11 بعد از ظهر توسط حوری ابوکاظمی|


آخرين مطالب
» رباعي
» رنگ خدا (غزل)
» عشق بازي(عزل)
» كولي رنگ ريز
» دو هايكو
» دِواره نوج (غزل مازني)
»
» انتظار بهار
» جادوي عطوفت
» برای تلاتم تو

Design By : Pichak